SÁM HỐI OAN GIA (thần chú phiên âm Việt)

MỤC ĐÍCH – VÌ SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO VONG OAN GIA TRÁI CHỦ ? Sau khi qua đời, trong khi đa số các vong linh đã nhanh chóng luân hồi kiếp khác ở những cảnh giới khác nhau trong lục đạo, thì vẫn còn có những vong hồn đã vất vưởng dương gian cả … Đọc tiếp SÁM HỐI OAN GIA (thần chú phiên âm Việt)