Để giúp bạn có thể làm tiêu trừ Nghiệp chướng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, đặc biệt với những người bệnh, hay đang gặp khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc… đang cầu một lối thoát. Hoặc đang muốn sám hối cho tiêu nghiệp của một số việc sai lầm trong quá khứ, hoặc dành cho những bạn muốn thay đổi vận mạng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh lại bùng phát hiện nay, Quang Tử xin giới thiệu :
NGHI THỨC TRÌ TỤNG DIỆT ĐỊNH NGHIỆP ĐÀ RA NI – SÁM HỐI DIỆT NGHIỆP

Như tên gọi đã thể hiện, Nghi thức này gồm 2 phần : trì tụng thần chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát và Sám hối theo hướng dẫn của Đức Phật trong kinh Kim Quang Minh, kết hợp cả trì chú và sám hối để tạo ra công năng diệt trừ nghiệp chướng cực kì mạnh mẽ.
Bạn có thể hành trì Nghi thức này với 2 cấp độ :
Cấp độ 1 : LINH HOẠT
Bất kể ngày tháng nào, giờ giấc nào, bạn chỉ cần trang phục chỉnh tề, tìm một nơi yên tĩnh, không bị làm phiền, ngồi và đọc theo video (hoặc đi, đứng, không được nằm trừ khi bị bệnh)
Đọc tụng được bao nhiêu lâu 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 1 tiếng …tùy bạn linh hoạt sắp xếp.

Cấp độ 2 : VIÊN MÃN
Ở cấp độ này sẽ khó hơn nhiều, tất nhiên công năng diệt trừ nghiệp chướng sẽ được tăng lên nhiều lần, sự linh ứng cực kì mạnh mẽ. Bạn cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các yêu cầu sau:
– Đúng vào ngày 14 hoặc 28 âm lịch hàng tháng, cả ngày phải ăn chay, kiêng hành – tỏi – hẹ – kiệu – củ nén hoàn toàn. Giữ nghiêm 5 giới cư sĩ : không sát sinh, không trộm cướp, không vọng ngữ-ác khẩu, không tà dâm, không rượu bia (cũng như các chất gây nghiện) Riêng vợ chồng kiêng gần gũi.
– Trong ngày 14 hoặc 28 đó, nội trong ngày phải đọc đủ ít nhất 1000 biến Diệt Định Nghiệp (video này là 1080 biến) Đặc biệt nếu ai có thể tụng đến 10 000 biến thì vi diệu vô cùng. Còn vì sao phải là ngày 14 hoặc 28, đó là bí mật, Quang tử sẽ không nói rõ.
– Trước khi tụng cần tắm rửa sạch sẽ, trang phục chỉnh tề.
– Tùy lòng thành mà cúng dường hương hoa, phẩm vật lên tôn tượng Phật – Bồ Tát.
– Chắp tay thành kính, quỳ tụng trước tôn tượng (hoặc tranh ảnh) Phật – Bồ Tát ở chùa hay ở nhà đều được, nếu có tượng Địa Tạng Bồ Tát thì càng tốt. Nếu không thể có, bạn có thể nhìn vào hình Phật- Bồ Tát trong video mà hướng tâm.
– Khi sám hối, cần thành khẩn nhớ nghĩ đến những tội lỗi đã phạm mà ăn năn, hối hận, nguyện lòng chừa bỏ.

Nếu như bạn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đọc tụng, vui lòng mở video và đọc theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here