QUẢ BÁO CỦA VIỆC ĂN MẶC HỞ HANG, SỐNG PHÓNG TÚNG...

( Phật tử Ngọc Nhi - Chùa Hoằng Pháp ) "Cầu xin các chư vị oan gia trái chủ buông tha cho con. Nguyện cầu...

Bài viết gần đây