NHỮNG MAY MẮN KÌ LẠ NHỜ PHÓNG SINH.

( Sưu tầm ở Việt Nam ) Chuyện có thật về cá Diêu Hồng. Đó là một buổi trưa độ giữa tháng 7, khí trời oi...

ĐẦU THAI THÀNH TRÂU ĐỂ TRẢ NỢ ÂN TÌNH.

( Khuyết danh ) Nhờ cả một đời hành thiện, cứu giúp người khốn khó mà cha mẹ tôi, cùng cả gia đình tôi đã...

PHƯỚC BÁO HIỆN TIỀN.

Câu chuyện có thật này xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có sáu người con...

Bài viết gần đây