CHUYỆN ” BÀ HEO NĂM HỢI” Ở SÓC TRĂNG.

Theo sư phó Tú Linh (chùa Mã Tộc, tức chùa Dơi, Sóc Trăng), con heo tên Năm Hợi chùa nhận vào năm 1989. Khi...

CHUYỆN NGƯỜI BUÔN LỢN CẠNH NGÔI CHÙA ( Ở BIÊN HÒA)

Cách đây đã lâu, có một bác đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang bán ở chợ. Nhà bác ta bên...

RẮN NHẬP HỒN BÁO OÁN.

( Ni Sư Trí Hải kể lại câu chuyện có thật tại chùa Trúc Lâm ) Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra...

RỤNG RỜI khi biết SỰ THẬT đằng sau CON GÀ trong...

(Diệu Âm Lệ Hiếu tổng hợp từ bài giảng của Sư cô Thích Nữ Như Lan) Câu chuyện lạnh xương sống này do một sư...

Bài viết gần đây