THOÁT CẢNH ĐỊA NGỤC, CHUYỂN SINH THÀNH VUA

( Chuyện Thủ Huồng và nguồn gốc địa danh Nhà Bè ) ( Sưu Tầm ) Thời xưa vào khỏang vào năm 1755, tại vùng Gia...

LỜI SÁM HỐI CỦA MỘT ĐỒ TỂ.

( Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại từ lời kể của anh Trần Ngọc Thanh – Đĩa giảng Phương Pháp Trì Niệm Danh...

TÔI ĐÃ KHỎI BỆNH NHƯ THẾ.

Tôi tên Phạm Thị Hiền, sinh năm 1934, hiện sống tại số 9 ngõ 78 Phố Thái Thịnh, Hà Nội. Gần hai mươi năm...

Bài viết gần đây