CÚNG THÍ THỰC – CẦU SIÊU CHO VONG LINH MƯỜI PHƯƠNG

GIỚI THIỆU Những vong hồn của những người đã khuất vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhiều trường hợp họ lại chính là...

NGHI THỨC CẦU SIÊU – SÁM HỐI THAI NHI

MỤC ĐÍCH - VÌ SAO PHẢI CẦU SIÊU CHO THAI NHI BỊ PHÁ BỎ ? Hiện nay trong xã hội có khá nhiều người đã...

DIỆT TRỪ DÂM DỤC

Hỏi : - Quang Tử ! Xin hỏi bạn có kinh nghiệm gì để đối trị với dâm dục không bạn ? Đáp : - Bạn thân...

NGHI THỨC PHÓNG SINH

Phóng sinh là một cách tạo phước hết sức phổ biến, đem lại công đức lớn lao với nhiều linh ứng vi diệu. Để...

SÁM HỐI

Cúi đầu lạy Đức Như Lai Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng. Pháp thân thường trụ vĩnh hằng. Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ...

NGHI THỨC SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ

MỤC ĐÍCH - VÌ SAO PHẢI SÁM HỐI OAN GIA ? Những vong hồn của những người đã khuất vẫn luôn tồn tại xung quanh...

Bài viết gần đây